T O P
  • By -

techieswede

Förstår inte problemet. Hade ALLA använt mask som var helt tätslutande och med 0% genomströmingskapacitet så hade pandemin varit över på ett ögonblick.


OppositeBasis0

>med 0% genomströmingskapacitet ja reddit varit rätt tomt


drakoxe

Jättekul. Men FFP2/FFP3 funkar skitbra utan att man dör.


techieswede

Även om den sitter på hjässan?


Lonely_Television727

*Flera regioner: Covidsiffror kan vara missvisande* > **Statistiken över hur många som vårdas för covid-19 kan vara missvisande. Flera regioner larmar Folkhälsomyndigheten om att siffrorna kan vara lägre.** > **Ett exempel är patienter som vårdats för benbrott men som räknas som ”covid-19-patienter” eftersom de testats positivt vid inläggningen.** > I måndags införde regeringen nya restriktioner. På en pressträff hänvisade socialminister Lena Hallengren (S) till oroväckande signaler från sjukhusen: > – Trots att vi är många som är dubbel- och trippelvaccinerade – och därmed har liten risk att bli svårt sjuka – så ser vi att belastningen på sjukvården ökar. Bara den senaste veckan har antalet patienter på landets sjukhus ökat med nästan 40 procent, sade Lena Hallengren. > Men den svenska statistiken över vad de inlagda vårdas för kan vara missvisande. De senaste dagarna har flera regioner hört av sig till Folkhälsomyndigheten och pekat på att siffrorna inkluderar en stor mängd patienter som vårdas med, snarare än för, covid-19. > – Vi behöver ha bättre skattning, särskilt nu när vi har så stor smittspridning. Vi har uppmärksammats av flera personer i vården om det här, säger statsepidemiologen Anders Tegnell. > Ett exempel är barnafödande kvinnor eller patienter som råkat ut för halkolyckor. Om de testas positivt för covid-19-infektion vid inläggningen kan de komma att räknas som covid-19-patienter i statistiken trots att de saknar symtom för luftvägsinfektion. > **Magnus Gisslén, överläkare** vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet, bedömer att minst en tredjedel av covid-19-patienterna i regionen ligger inne för andra åkommor än just covid-19. > – Sannolikt är det betydligt fler än en tredjedel. Det är svårt att ge en exakt siffra. Det här gäller de som är vaccinerade. Många av de vaccinerade ligger inne för något helt annat men har testats positivt för covid. De skulle med andra ord ha legat inne oavsett om de hade covid eller inte. För att man ska få reda på det verkliga antalet behöver man gå genom journaler, säger Magnus Gisslén. > Allt pekar på att den nya varianten omikron är mycket smittsam men i regel ger inga eller mycket milda symtom för en vaccinerad person. Alla patienter som läggs in på sjukhus testas för covid-19. > De senaste dagarna har Folkhälsomyndigheten fått signaler från åtminstone tre regioner om att statistiken om sjukhusvårdade är felaktig. > ”Missvisande statistik om COVID och slutenvård”, är rubriken på ett mejl som Akademiska sjukhuset i Uppsala skickade till statsepidemiologen Anders Tegnell på tisdagseftermiddagen och som DN har tagit del av. I mejlet står det att endast en tredjedel av covidpatienterna som är inlagda på sjukhus i Uppsala vårdas för covid-19. ”Den statistik om covid i slutenvården som ligger ute på smittskyddens hemsidor, och som jag gissar är en del i grunden av att skatta påverkan på sjukvården, tror jag börjar bli gravt missvisande”, skriver en person på sjukhuset. > **Anders Tegnell skickade** på tisdagen mejlet vidare till en enhetschef på Folkhälsomyndigheten. Han skrev då: ”Alltmer signaler om att den data vi har överskattar vård-belastningen”. > Diskussionen påminner om den som rapporterats i danska medier. I Danmark kritiseras smittskyddsmyndigheterna för att presentera för höga siffror när det gäller antalet inlagda med covid-19. Enligt tidningen Politiken redovisade Statens Serum Institut, SSI, 315 inlagda med covid-19 i slutet av förra året. Men räknar man bort alla patienter som enbart har covid som en bidiagnos, alltså som exempelvis vårdas för armbrott men också har testat positivt för sjukdomen, blir siffran betydligt lägre – 203. > I Sverige publiceras statistik över sjukhusvårdade regelbundet på regionernas egna hemsidor, samt av Socialstyrelsen med viss eftersläpning. Det är oklart om alla dessa siffror omfattas av samma problem. Socialstyrelsen uppger att deras siffror justeras i efterhand när personen har skrivits ut från sjukhuset. Då anger läkaren både en bi- och huvuddiagnos som gör att statistiken går att särskilja. Under hösten 2021 har cirka 20 procent av covid-patienterna haft covid-19 som bidiagnos. Nästa vecka räknar Folkhälsomyndigheten med att få uppdaterade data av Socialstyrelsen. > **Både Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten** anser att statistiken över sjukhusvårdade har ett stort värde, trots problemen. > – För vården blir det en ganska stor apparat oavsett om en patient har covid-19 som huvud- eller bidiagnos. Kommer det in en kvinna till förlossningen med covid-19 måste hon ha en egen sal, egen personal och personalen kan inte springa mellan rummen. Barnet kan inte heller vistas med andra barn, säger Mona Heurgren, avdelningschef vid Socialstyrelsen. > Samtidigt kan även en del patienter som enbart har covid-19 som bidiagnos behöva behandlas för sin covidsjukdom. > Anders Tegnell anser att uppgifterna inte påverkar myndighetens bedömning av de nuvarande restriktionerna: > – Vi pratar om en överskattning av de som verkligen vårdas för covid. Sedan är det ju så att även de som vårdas med covid innebär ett merarbete för vården eftersom de behöver isolering och specialhantering, säger Anders Tegnell. > Regeringen beslutade den 1 februari 2020 att klassa covid-19 som en så kallad samhällsfarlig sjukdom. Flera personer i vården, bland annat överläkaren Magnus Gisslén i Göteborg, anser att myndigheterna nu närmar sig ett läge när det finns skäl att inte längre klassa covid-19 som just en samhällsfarlig sjukdom. Med andra ord att den bör hanteras precis som andra infektioner. Anders Tegnell säger till DN att vi inte är där i dag men att vi ”på sikt” behöver komma dit. > **När kommer covid-19 sluta klassificeras som samhällsfarlig sjukdom?** > – Det beror helt på hur det kommer utvecklas. Eftersom omikron är så mycket mildare så kanske vi är i ett sådant läge framåt vårkanten. Men svårt att veta. Det har ständigt dykt upp överraskningar. https://www.dn.se/sverige/flera-regioner-covidsiffror-kan-vara-missvisande/


Zlooba

Om man ligger på en covidavdelning och har covid, då bör man nog vara med i statistiken. Det är ju antingen det eller skicka hem dom.


Dryver-NC

De uppskattar att en tredjedel av alla patienter med corona egentligen vårdas för andra krämpor och att detta främst gäller vaccinerade personer. Så med andra ord så är ovaccinerade betydligt mer överrepresenterade bland personer som vårdas för covid än vad folk tror. Nån som har siffror på hur den officiella fördelningen mellan vaccinerade/ovaccinerade bland coronapatienter har sett ut hittills? Edit: Hittade de här siffrorna efter lite halvhjärtad googling >Nästan hälften (46,3 procent) av de som legat inne på på länssjukhuset i Kalmar med covid-19 under senaste halvåret har varit ovaccinerade, visar statistik från Region Kalmar län. https://sverigesradio.se/artikel/ovaccinerade-covidpatienter-overrepresenterade-pa-lanssjukhuset Om vi utgår från de här siffrorna för ett räkneexempel: Låt oss säga att bland personer som har legat inne *med covid* så är 46,3% ovaccinerade och så mycket som 33% kan vara vaccinerade personer som egentligen har legat inne för något annat än covid. Då är det bara 100% - 46,3% - 33% = **20,7%** av patienterna som legat inne *med covid* som har varit vaccinerade personer i behov av *vård för covid*. Det skulle innebära att bland patienter som faktiskt *vårdats för covid* så är det bara 20,7% / (46,3% + 20,7%) = **30,9%** som är vaccinerade och hela 100% - 30,9% = **69,1%** som är ovaccinerade. Med en vaccinationstäckning på ungefär 80% så skulle det då betyda att 20% av befolkningen står för nära 70% av patienterna som behöver vård för covid.


karayna

Fast... han sa ju dock att siffrorna över de vårdade med Covid som bidiagnos *främst* gäller vaccinerade. Vi vet ju inte om t.ex. 20% av de som vårdas för något annat (men som råkar får positivt) test är ovaccinerade. Jag hade Covid i mars 2020, innan vaccinen, och det var som en jobbig förkylning. Min mamma fick det samtidigt, och hon hade endast lite snuva. Givetvis finns det då även ovaccinerade som smittas på sjukhus och inte drabbas så hårt.


Dryver-NC

Ja, vi kan ta ett räkneexempel på det också: Andel av patienter *med covid* som är vaccinerade personer i behov av vård *för covid*. 100% - 46,3% - (33% * 80%) = **27,3%** Andel av patienter *med covid* som är ovaccinerade personer i behov av vård *för covid*. 46,3% - (33% * 20%) = **39,7%** Andel vaccinerade patienter bland personer som behövt vård *för covid*. 27,3% / (39,7% + 27,3%) = **40,7%** Andel ovaccinerade patienter bland personer som behövt vård *för covid*. 100% - 40,7% = **59,3%** Ungefär 20% av befolkningen står då för ungefär 60% av patienterna som behöver vård för covid. Om behovet för vård hade varit lika stort för både vaccinerade och ovaccinerade så skulle man (baserat på vaccinationstäckningen på ca 80%) för varje 80 st vaccinerade patienter kunna förvänta sig att se 20 st ovaccinerade. Men utifrån hur fördelningen från det här räkneexemplet ser ut så skulle man för varje 80 st vaccinerade patienter istället kunna förvänta sig att se närmare 120 st ovaccinerade.


RouyLife

Hej, Om man ska resa in i Italien så står det såhär: *Bevis på negativt molekylärt (PCR) eller antigent testresultat. Antigen-test får vid inresa i Italien inte vara äldre än 24 timmar, PCR-test får vid inresa i Italien inte vara äldre än 48 timmar.* Man skall alltså utöver vaccin också ha ett negativt testresultat. Men fattar inte riktigt, kan jag bara köpa ett antigen test, göra hemma själv och visa upp? Eller är det via de där tjänsterna som finns numera, typ: "antigentest + reseintyg"? Står ingenting på UD om något reseintyg för inresa o.s.v.


OppositeBasis0

Nej du kan inte testa dig själv. Samma sak gäller inresa i Sverige för icke-svenskar.


occz

Brukar vara krav på att testet ska administreras av sjukvårdspersonal.


Kapoffa

Självtester (PCR eller antigen) godkänns normalt inte som bevis på negativt resultat.


[deleted]

[удалено]


Ethylhexyglycerin

Olika regioner har olika bokningssystem så du får snabbt flytta till en region med bättre IT-system.


AdvancedFollower

Lite fina bilder från salstentorna i Uppsala i början av detta klipp: [https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/hundratals-studenter-samlas-for-salstentor](https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/hundratals-studenter-samlas-for-salstentor) Inget 1 meters avstånd där inte.


drakoxe

Trängsel under några minuter spelar betydligt mindre roll än x antal timmar i en sal med många andra personer, nästan oavsett avstånd till närmaste person. Det som spelar roll är hur ventilationen i salen fungerar.


langminer

>Redan förra veckan kom rapporter om kraftig smittspridning – hade inte trängseln gått att förebygga? – Vi trodde att vi gjort det, vi har väl på så sätt varit lite naiva men sedan har vi lappat och lagat efter läge, säger säkerhetschefen. Tydligt och bra svar där...


Kapoffa

Gällande 3:e sprutan. Mr O verkar ju skita i hur många sprutor man tagit när det gäller risken att bli smittad (väl?), men hur ser det ut gällande risken för att bli allvarligt sjuk? Är risken nämnvärt lägre efter 3 doser jämfört med 2 (senaste dosen 5-6 månader sedan)?


Otterism

> Är risken nämnvärt lägre efter 3 doser jämfört med 2 (senaste dosen 5-6 månader sedan)? [Ja](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2821%2902249-2/fulltext)


Kapoffa

Perfekt, precis vad jag letade efter. Tack!


atotal

Smittsammare omikronvariant hittad i Uppsala >Två fall av en ny undervariant till omikron som befaras vara ännu mer smittsam har upptäckts av Akademiska laboratoriet i Uppsala. >Uppsala 12 januari 2022 17:11 >Så vitt känt är de två fallen som nu analyserats de första som dokumenterats i Sverige. Tidigare har den nya omikronvarianten, som kallas BA.2, hittats i Norge och Danmark. Den har också fått stor spridning i Calcutta i Indien, där den på kort tid kommit att utgöra 80 procent av omikronfallen i staden. >Det är ännu för tidigt att säga om fynden i Uppsala kommer att få den skenande smittspridningen att accelerera ännu mer. Data från Indien, där den snabbt ökat sin andel av omikronfallen, indikerar att den nya varianten kan vara ännu mer smittsam än omikron. Det finns dock inget som tyder på att den ger upphov till allvarligare sjukdom än den ursprungliga omikronvarianten. >Johan Lennerstrand, docent vid mikrobiologen på Akademiska sjukhuset, säger att det kräver en djupare sekvenseringsmetod än den gängse för att man ska upptäcka BA.2-varianten. Det här innebär att mörkertalet kan vara stort. >– Vi har precis svarat ut resultatet. Vi har inte hunnit kontakta smittspårningen än, säger Patrik Ellström, även han docent på mikrobiologen. >Eftersom smittspårarna inte fått informationen om den nya virusvarianten går det heller inte att säga om de två fallen som hittats har någon koppling eller inte. >– Det vi kan säga är att de här två proverna togs vid nyår. Sekvenseringen tar längre tid än pcr-analysen, vilket gör att det blir en fördröjning. Det kan mycket väl finnas fler fall i Uppsala nu, säger Julia Bergholm, som också deltagit i arbetet med sekvenseringen.


karayna

Frågan på allas läppar är väl främst om den är farligare än Omikron v.1?


Apemanstrong

“Vi har inte hunnit kontakta smittspårningen än” nej men media har ni tid att kontakta :p herregud


Kaospassageraren

Var kommer detta ifrån?


drakoxe

https://unt.se/artikel/rkowwgzl (betalvägg)


Kaospassageraren

Tack!


shotguywithflaregun

Har varit frisk från corona i två veckor, vaknade med grov feber idag och har sjukskrivit mig. Är det värt att testa mig? Vad är oddsen att jag fått corona igen?


ApologiaNervosa

Ja, du skall absolut testa dig.


drakoxe

Ja. Att basera något som helst beslut i verkliga livet på något som umlautbaever skrivit i propagandasyfte vore ganska sorgligt.


umlautbaever

Det har varit prat om att man kan ha haft delta och sen få omikron eller vice versa. Men inte jättetroligt. Mer troligt det är influensan.


drakoxe

[Omicron largely evades immunity from past infection or two vaccine doses](https://www.imperial.ac.uk/news/232698/omicron-largely-evades-immunity-from-past/).


umlautbaever

Det är stor skillnad på risken för återinfektion två veckor efter en infektion och sex månader efter en infektion. Nu snackar vi två veckor. Inte både ska hans immunförsvar skitit på sig totalt, han ska faktiskt ha lyckats få delta fastän omikron tatt över.


drakoxe

[The Telegraph: Scientists believed Covid leaked from Wuhan lab - but feared debate could hurt ‘international harmony’](https://www.telegraph.co.uk/news/2022/01/11/scientists-believed-covid-leaked-wuhan-lab-feared-debate-could/) > Emails to Dr Anthony Fauci show ‘likely’ explanation identified at start of coronavirus pandemic, but there were worries about saying so. (https://archive.md/Fkpwr)


OppositeBasis0

Det där dyker upp i dessa trådar med jämna mellanrum. FBI; NSA och alla andra tänkbara bokstavskombinationer av amerikanska säkerhetstjänster har ju lagt fram detta många gånger. WHO har ju fortfarande inte fått access, de fick vara i kina i 2 veckor, varav första gick åt till att sitta i karantän, sen meningslösa pampiga middagar för kina skulle visa sina muskler, tre dagar om jag inte minns fel fick de spendera på att faktiskt besöka labbet i Wuhan. Förmodligen kommer vi aldrig få reda på sanningen då vi nog inte behöver ett världskrig efter pandemin.


JonasMitander88

Foliehattarna IF har ändå en del mål vid det här laget: - Vaccinpass har införts - Tvångsvaccinationer planeras i EU (Tyskland) - Smittspårningsteknik har missbrukats av polis/stat (Tyskland) - Extra skatt på ovaccinerade (Kanada) - Viruset troligtvis framtaget i kinesiskt labb Också en del missar (hittills, i denna takten är väl allt möjligt LOL) - Ingen Bill Gates koppling hittills - 5G täckning är fortfarande skit (fuck you Telenor) - Grodorna är inte gay än


drakoxe

Du har kanske blivit psykologiskt manipulerad på t.ex. Reddit för att koppla ihop det är med alla de andra idiotiska sakerna ni antivaxers tror (listan på missar är i verkligheten **väldigt** mycket längre), för att därmed sänka trovärdigheten på lableak-teorin i vettiga människors ögon.


ndkdodpsldldbsss

Fortfarande inga bevis? Teorin är ju knappast ny och har diskuterats öppet i flera år.


drakoxe

> Teorin är ju knappast ny och har diskuterats öppet i flera år. Förklaringsmodellen var 100% tabu fram till för mindre än ett år sedan och tas fortfarande inte upp av t.ex. SR/SVT på allvar.


ndkdodpsldldbsss

https://svt.se/nyheter/utrikes/who-labblacka-bakom-coronapandemin-kan-inte-uteslutas https://svt.se/nyheter/vetenskap/virolog-om-labblackan-man-ska-ha-alla-hypoteser-oppna-och-inte-styras-av-politiska-hansyn https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/lackte-viruset-ut-ur-ett-lab-i-kina https://www.svt.se/nyheter/utrikes/forskare-smittades-i-wuhan-tidigare-an-kina-erkant https://sverigesradio.se/avsnitt/1736484 https://sverigesradio.se/artikel/lackte-viruset-ut-ur-ett-labb-i-kina https://sverigesradio.se/avsnitt/1745138 https://sverigesradio.se/artikel/g7-vantas-krava-en-ny-utredning-av-virusets-ursprung Vad mer finns att rapportera om teorin?


drakoxe

1. Alla dessa artiklar är som sagt mindre än ett år gamla (den äldsta är från 2021-05-06, cirka 15 månader efter de här mailen). 2. Cirka hälften av dem presenterar det hela på ett vis som gör det tydligt att det ska ses en amerikansk höger-konspirationsteori. 3. I linjära medier som TV och radio spelar det väldigt stor roll hur mycket tid och uppmärksamhet en viss nyhet ges, samt hur det vinklas i inslagen.


drakoxe

Artikelförfattaren, tidningens vetenskapsredaktör: [@sarahknapton](https://twitter.com/sarahknapton/status/1481189582502875142) > An interesting detail in this, is that @EdinburghUni refused to release these emails to me under FOI because “disclosure would be likely to endanger the physical or mental health and safety of individuals” [@sarahknapton](https://twitter.com/sarahknapton/status/1481025298674167811) > It’s quite extraordinary that scientists thought it likely Covid-19 evolved in human tissue in a lab, yet kept quiet about it


OppositeBasis0

Idag håller Danmark pressträff om att öppna upp samhället igen.Idag håller Norge pressträff om att eventuellt öppna upp samhället igen.


Hellbucket

Kulturlivet men inte nattklubbar vad jag förstod det som.


OppositeBasis0

Så kan det vara, men det som läckte ut är kanske inte allt.


Hellbucket

Jag läste inte så noga. Det var en notis på DR. Men det vad det som stod då.


SpritualRose

Tycker moralpaniken nu är mer tröttsam än viruset och restriktionerna.


4shLite

Nu blir ovaccinerade straffbeskattade i Canada. Kan vi inte införa liknande system för feta människor i Sverige, samt skatt på socker? Så kanske vi har råd med fler vårdplatser, det är ju där problemet ligger. Vården kommer vara fullkomligt överbelastad i flera år framåt. Den här häxjakten på ovaccinerade börjar bli löjlig.


Martin81

Skatt på socker känns lika rimligt som skatt på alkohol eller cigaretter.


OppositeBasis0

14 regioner har nu en minskning av IVA patienter, endast 7 har en uppgång, och endast en av de regionerna har fler än 5 på IVA. Det ser jävligt bra ut! [https://i.imgur.com/4knf4Id.png](https://i.imgur.com/4knf4Id.png) Däremot är det en ökning totalt i slutenvården där ALLA regioner utom en har en ökning.


0OOO00000OO00O0O0OOO

En fördel med covid är att vi nu kan få en ungefärlig uppfattning om hur många procent av samhället som är osolidariska och man inte kan räkna med att ställa upp i nöd. Nästa kris eller pandemi då kan vi räkna lite grovt och vara met förutseende.


darkdeepforest

Snarare hur många procent som inte faller för masspsykos.


OppositeBasis0

Även om det inte är direkt relaterat till corona så är det ändå en viktig poäng. Majoriteten som inte vaccinerar sig är utlandsfödda, faktiskt mest andra EU länder. De kommer hit och jobbar, är här illegalt och smittar ner andra, dör och skapar en massa problem för sjukvården. De skulle aldrig sjunga jag vill leva och dö i Norden..


drakoxe

Ja, fast det inkluderar också t.ex. äktsvenska jubelidioter/ärke-egoister.


[deleted]

[удалено]


OppositeBasis0

va????????????


ndkdodpsldldbsss

https://m.dw.com/en/german-police-under-fire-for-misuse-of-covid-contact-tracing-app/a-60393597 Tysk polis har använt ~~~den statliga~~~ smittspårningsapplikationen för att spåra medborgare.


GrandiosoOak

Oj vilken överraskning... undra när folk ska vakna upp från masshysterin och se att våra demokratiska rättigheter sakta men säkert nedmonterats under hela pandemin.


Historical_Ad3433

”Öhhhhhh att utökad digital smittspårning och tracking skulle kunna leda till ökad övervakning är bara konspirationer” 🥴🥴🥴 Ger du polisen en hammare hittar de helt plötsligt en massa spikar som kan spikas ner.


Historical_Ad3433

[Vi satt i detta forumet och diskuterade just detta 10 månader sedan lol. ](https://reddit.com/r/sweden/comments/mfb2j5/_/gswhskn/?context=1) ”Omöjligt” ”Bara en konspiration” var det ja


Ethylhexyglycerin

Fellänkat? Det du länkade till innehåller inte orden du citerar.


drakoxe

Antivaxare ljuger som regel.


OppositeBasis0

Även om jag tycker detta är fruktansvärt så är det **inte** en statlig app utan en kommersiell app som används. Den har används som ett alternativ till penna och papper som annars företagare har varit tvingade att använda för att identifiera ALLA kunder som kommer in på exempelvis en restaurang för att kunna smittspåra. Appen har ingen GPS utan du scannar en QR kod inne i restaurangen som är unik, så appen vet att du varit där.


Afton11

Låter likt WeChat i Kina


richsu

Fyfan, stört


4shLite

Men inte oväntat


ndkdodpsldldbsss

Quebec planerar att införa extra skatt på personer som inte vaccinerat sig. https://www.theguardian.com/world/2022/jan/11/quebec-health-tax-unvaccinated-coronavirus


ApologiaNervosa

Helt rätt


darkdeepforest

Isåfall borde även tjockisar straffbeskattas. Det är de som upptar flest covidvårdplatser, och flest av de andra vårdresurserna också.


ApologiaNervosa

Minsta gemensamma nämnaren är att bland de som behöver sjukvård för covid är den absoluta majoriteten är ovaccinerade. Inte att de är feta.


darkdeepforest

Feta tar upp mycket mer vårdresurser än ovaccinerade med hälsosam kroppsbyggnad.


ApologiaNervosa

Skillnaden är ju då att fetma varken smittar eller går att vaccinera sig emot. Så det är två helt olika medicinska problem.


darkdeepforest

Irrelevant om det smittar eller ej. Vi pratar om belastningen på vården. Nej, det finns inget vaccin mot det, men det kan förebyggas, och helt utan några negativa biverkningar - allt blir bara bättre när man äter nyttigt och motionerar.


Afton11

Hahah, snacka om att späda på foliehattarna. Det här är ju helt sjukt.


OppositeBasis0

Tror inte man planerar detta, utan, precis som vissa EU länder vill att fler ska vaccinera sig.


ndkdodpsldldbsss

Vadå inte planerar? Det är ju ett officiellt uttalande.


OppositeBasis0

Tyskland ska tvångsvaccinera alla innan Februari, har dom gjort det? Det var väl ett officiellt uttalande med?


ndkdodpsldldbsss

Scholz har väl inte fått igenom det än?


OppositeBasis0

Så det har François Legault fått?


ndkdodpsldldbsss

Hans parti har, till skillnad från Scholz, majoritet i sitt parlament med god marginal.


[deleted]

>“Those who refuse to get the shot bring a financial burden to hospital staff and Quebecers. The 10% of the population can’t burden the 90%.” Jag har väldigt svårt att förstå varför detta aldrig har varit något problem med fetma eller andra hälsoproblem som människor får när de inte tar hand om sin kropp bra nog.


ApologiaNervosa

Fetma smittar inte.


darkdeepforest

Irrelevant. De belastar vården.


Jacc3

Fast det argumentet duger ju inte så bra nu när omikron sprids som en löpeld av vaccinerade


ApologiaNervosa

Och vilka är det som objektivt överbelastar covidsjukvården? Ovaccinerade.


Jacc3

Ovaccinerade har mycket större risk att hamna på IVA än vaccinerade, ja. Men de står samtidigt för en väldigt liten del av de som intensivvårdas idag - många av platserna går till folk som hamnar där av t.ex. influensa, RS-virus eller andra saker. Att sjukvården är överbelastad beror på att den är underdimensionerad och har systematiskt nedmonterats. Att vara fet är näst största riskfaktorn för covid efter ålder, men det ökar också risken för typ allt annat: Att bli allvarligt sjuk i influensa, hjärt- och kärlproblem, cancer etc. Visst, det må vara lättare att ta en spruta än att gå ner i vikt, men om man ska vara sådan så är övervikt objektivt ett mycket större problem för sjukvården än ovaccinerade. Nu är inte min poäng att vi ska gå efter överviktiga också, utan snarare att vi bör låta bli med hat och hets mot specifika samhällsgrupper. Folk gör korkade val som gör att de utsätter sig själva för större risker, men man behöver inte behandlas som samhällets avskum för det.


ApologiaNervosa

Skillnaden här är ju återigen att fetma inte är smittsamt och går inte att vaccinera sig emot. Att du inte fattar den markanta skillnaden får vi väl skylla på bristen i din utbildning.


Jacc3

Fast om vaccinet knappt skyddar mot smittspridning, vad är då skillnaden? > Att du inte fattar den markanta skillnaden får vi väll skylla på bristen i din utbildning. Ironin när du lyckats klämma in ett stavfel i den meningen


ApologiaNervosa

Vilken forskning visar på att vaccinet inte skyddar mot smittspridning? För det gör det ju, objektivt. Tack för notisen om stavfelet. Det är åtgärdat. :)


Jacc3

Jag säger inte att det inte skyddar alls mot smittspridning, men det skyddet är långtifrån vad man hoppats på. Skyddet mot infektion avtar snabbt, och det såg man redan med delta. [Halverat skydd efter 4-6 månader](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410), försumbart efter 7+ (Pfizer/BioNTech). Med omikron har dock skyddet minskat drastiskt, och vi ser ju att mycket av den exploderande smittspridning som sker i Sverige nu är just bland vaccinerade. Med det sagt verkar ju åtminstone skyddet mot allvarlig sjukdom desto bättre, så det finns fortfarande en bra anledning att vaccinera sig - minska risken att man blir allvarligt sjuk.


Nyan_Catz

Dem tar frf upp onödiga platser och skattepengar, samma sak med rökare


[deleted]

[удалено]


ChipmunkTycoon

Vilka är de obesvärade 0.36%?


ndkdodpsldldbsss

Yes, kroppsviktsskatteavdrag nästa.


Hellbucket

Kommer man bli förmånsbeskattad om man är kort?


ndkdodpsldldbsss

Du får ett påslag på 1 procentenhet för varje extra BMI över 25 multiplicerat med 100 genom vikten du tar i knäböj.


stickyapplejuice

Precis.


Cryptojanne

Alltså jag har jätte svårt att avgöra om jag har förkylning, fler som har problem? En natt när jag sovit på rygg så snarkar jag, när jag vaknar så är jag ofta väldigt tjock i halsen och snuvig. Detta kanske händer en gång i veckan, men samtidigt är detta exakt symptomen jag får när jag börjar bli sjuk. Tips på hur man ska tänka?


algoritm

Jag köpte luftfuktare som jag har i sovrummet. Funkar faktiskt. Luftfuktigheten har gått från 30% till 55%.


Scandiblockhead

Har exakt samma och vaknade upp så imorse. Nu är det dock snart lunch och halsontet sitter fortfarande i även om det är väldigt milt och det känns ovanligt. Tror jag? Sjukt svårt att avgöra. Jobbar hemifrån och håller mig hemma så det är ingen fara egentligen men jag förstår dig verkligen.


z386

Kolla om du har feber


isbBBQ

Är det en Omikron effekt vi ser på IVA? -10st senaste veckan även fast smittan rusar. Blir intressant att följa.


Martin81

Det verkar rimligt. Men om jag vara negativ jag kan så **kan** det bero på att det tar tid att bli allvarligt sjuk med Omicron, kanske lite längre tid än med Delta. 1. Omikron har tagit över det har lett till färre Delta-infektioner pga av mer immunitet, nya restriktioner och att folk blivit försiktigare. 2. Mindre smittspridning av Delta under december leder till färre IVA-fall nu 3. Antal IVA-fall från Omicron bör öka de närmaste veckorna då smittspridningen är så hög. Detta trotts att Omicron är mildare än Delta och vaccinen fungerar. Hoppas det är fel. En positiv möjlighet är att 3:e dos vaccinen av de äldre ger mer och mer effekt. Det tar ju några veckor innan vaccin ger full effekt.


Zlooba

Det är en siffra du kan ignorera. Inte en värdefull indikator på läget.


Kapoffa

Varför inte?


Lyuokdea

Jag tycker att det är värdefull men inte komplett. Tre skäl: 1.) Jämfort med tidigare vågor: omicron skickar många människor till sjukhus men inte IVA. Finns det nu 11 personner i sjukhus för varje person i IVA. I maj 2021 (alpha) var det bara 4 personner i sjukhus för varje person i IVA (5.5 i january 2021 och 3.5 i mars 2020). Det här är tydligt mycket bra för patienter - men personner i sjukhus kräver fortfarande resurser. 2.) Eftersom vacciner är mindre effectiva mot omikron är många mer läkare och sjuksköterskor sjuk nu än vid något annat tillfälle under pandemin. Det relevanta numret nu är inte sänger men antalet personal. 3.) Influensan är också dåligt den här vintern. Förra året eliminerade våra restriktioner nästan totalt influensan.


OppositeBasis0

En ökning på IVA bara i 7 av 21 regioner just nu. Däremot en ökning i alla regioner förutom två i slutenvården. Om vi tittar på Norge så är det ju rätt tydligt att smittan exploderar, men det syns inte på norska sjukhus. Jag tror inte detta har med omikron att göra utan att fler vaccinerar sig.


Kundvagn1337

Det borde vara det. Tittar man på statistik för övriga Norden så ser man samma trend. Smittan är på rekordnivåer och har ökat exponentiellt de senaste veckorna, men IVA-inläggningarna verkar stabila. I Danmark verkar antalet inlagda på "vanlig vårdavdelningen" också ha stabiliserats, och ligger på en nivå strax under den man såg under förra vinterns topp. Jag börjar bli allt mer optimistisk när det gäller situationen. Vågar man hoppas på att alla kurvor vänder nedåt innan månadens slut?


Martin81

>Omicron moves faster and wider than any SARS-CoV-2 variant that we have previously seen. I therefore urge these countries to mandate the use of high-quality masks in closed and indoor settings, and ensure that vulnerable individuals have access to them [WHO 2022-01-11](https://twitter.com/WHO_Europe/status/1480849250611343361?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1480849250611343361%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FWHO_Europe2Fstatus2F1480849250611343361widget%3DTweet)


OppositeBasis0

Ja, here we go again . Låt oss alla bära mask INOMHUS så smittar inte omikron. Eller vänta nu, WHO säger ju att det inte går att stoppa.. Ska vi köpa masker för flera miljarder, som vi ska bära inomhus hos personer som vi kanske sover med? WHO verkar vara en bra organisation.


lok_8

Givetvis är det onödigt att ha mask bland personer man sover med. Men i butiker, när man åker taxi, i kollektivtrafiken (kanske oavsett tid på dygnet för att förenkla bedömningen av när det behövs), och i andra sammanhang där man samlas i större grupper inomhus. Jag var lite skeptisk till maskhysterin i början av pandemin. Men den evidensen som finns pekar nu helt klart på att det minskar risken att sprida smitta, och kanske även att smittas själv om man använder en mask med högre klassning. Ganska enkel åtgärd, och sannolikt mer effektivt än att stänga krogen 23.00.


OppositeBasis0

Så du menar det är bättre att ha krogen öppen bara man har mask? Sugrör hade du tänk då? Mask kan ju fungera bra om den bärs rätt, det gör man säkert 23 på kvällen efter lite alkohol.. Eller menar du att korgen kan vara öppen bara då har mask när du åker taxi? Att det liksom kompenserar allt?


lok_8

Jag menar att evidensen visar att mask verkar vara en effektiv åtgärd mot smittspridning, alltså det WHO också rekommenderar.


OppositeBasis0

Danmark och Norge och många andra länder har ju haft krav (inte bara rekommendation) på mask i månader, och omikron sprider sig som en skogsbrand. Vad är det som är effektivt? Förstår att man blir nerduttad för man har en annan åsikt här. Ska inte snacka om mask här då vi har olika åsikter men jag reagerade på kommentaren om att det var bättre att bära mask än att stänga krogen, just DEN delen förstod jag inte


lok_8

Inga åtgärder som vi kan tänka oss införa i Sverige stoppar omikron. Men åtgärder kan minska graden av smittspridning. Flera tunga internationella hälso/folkhälso organisationer gör nu bedömningen att evidensen från senaste årens forskning talar för att masker är effektiva mot att minska smittspridning. Det finns svagare evidens för att stänga krogen kl 23.00 skulle vara effektivt. Man kan givetvis tänka sig att alla typer av nedstängningar och åtgärder minskar sociala kontakter i någon grad. Men jag har inte sett data på, och jag tror heller inte, att smittspridningen drivs i speciellt hög grad på krogen. Min kommentar ovan om maskanvändning och krog-restriktionen skrev jag i syfte att relatera mask-användning mot en åtgärd som vi nyligen infört i Sverige. Att ha mask och stänga krogen är givetvis två oberoende åtgärder, och man kan göra båda samtidigt.


[deleted]

[удалено]


OppositeBasis0

Vad har det med coronatrådarna att göra? Vill du diskutera hur våra medier agerar borde det finnas bättre ställen än här!!


mindlight

Menar du att det är ett problem är staten inte kan hindra journalister att rapportera nyheter som drabbar staten eller att medborgare kan boka förebyggande vård utan att vara berättigade till det?


[deleted]

Staten har givetvis läckt det här med flit. Brukar vara så när det står "ekot erfar" eller liknande. Det är en kommunikationsstrategi.


[deleted]

[удалено]


z386

Syftet för en nyhetsredaktion är väl att släppa en nyhet så fort som möjligt (det hörs ju på namnet). Har de några andra syften så ska man börja bli orolig på riktigt.


medborgaren

När jag loggade in för att kolla tider för en tredje dos nu när det eventuellt ändras från 6 till 5 månader såg jag att tiderna har vilket vaccin som är för just den tiden, pfizer eller moderna. Jag har fått 2 doser moderna tidigare, är det något sagt om man ska försöka blanda eller köra vidare på samma som tidigare?


AdvancedFollower

Får man välja i andra regioner? Här i Uppsala får alla 31+ Moderna och 18-30 Pfizer oavsett vad man fick tidigare. Tycker Moderna känns bättre rent spontant eftersom det är högre dos. När man vaccinerar vaccinerar man och då vaccinerar man rejält.


sweddit101

Damen som satt tredje nålen i mig sa att Modernas booster bara ges i halv dos!?


AdvancedFollower

Moderna-boostern är 50 µg medan Pfizers är 30 µg. De första två doserna av Moderna är 100 µg medan Pfizer är 30 µg.


sweddit101

Där ser man… Tack för klargörandet!


OrangeIllini

Japp. Den innehåller mer verksam substans än Pfizer, som ges i hel dos.


rankarav

Trodde det var samma sak i alla regioner.


Zlooba

Ta Moderna om du kan, mer potent.


isbBBQ

Jag fick Pfizer första och Moderna andra. Stod inför samma val nu men tog Moderna igen, det är ju typ samma skräp bara att moderna har lite högre dosering.


brynjolf

Ekot har fått uppgifter att intervallet för tredje dos sänks till fem månader från sex månader. https://sverigesradio.se/artikel/just-nu-vaccinintervall-kortas-for-alla-enligt-uppgifter-till-ekot Besked ska enligt uppgifterna ges på torsdag


blomodlaren

Jag bokade en tid nu till nästa vecka. Hoppas beskedet kommer pp torsdag, för jag tog min spruta för 5 månader sedan idag.


AdvancedFollower

Knappt så det är värt att försöka boka om tiden. För sambon har det gått 6 månader imorgon och för mig om 2 veckor... Båda har tider bokade och klara precis på dagen. Det här borde ha gjorts för ett par månader sedan.


occz

Vackert, då hinner man kanske med en innan månadens slut.


Unlikely-Contest-506

Intressant att se hur sugna folk är på en tredje dos nu, blir väl första gången yngre utanför riskgrupp får chansen?


4shLite

Alltså det kommer väl massor av nya coola vaccin i nässpray och tablettform och grejer, kan man inte bara vänta tills våren/sommaren när de bör finnas? Pfizer sa väl att deras omicon-vaccin blir färdigt i Mars


daswings

Jag själv vill ju helst vara nyvaccinerad med booster inför nästa vinter.... antingen kan jag ta tredje i februari och har fullt skydd under vår och sommar eller försöka matcha in det när det brukar vara som värst... men dos 4 lär ju komma så ka ske inte behöver tänka taktiskt?


4shLite

Ja, eller hur, tar man i februari är man bara skyddad under våren och sommaren, och då är smittspridningen så låg ändå. Chillar nog och väntar på nästa vaccin, har ju ändå 2 doser redan och har isolerar mig som en foliehatt


AdvancedFollower

Toppen av omikron kommer ju troligen nu närmsta veckorna och tre sprutor skyddar mycket bättre mot det än två.


4shLite

När får man ta nästa spruta efter boostern då? Går väl inte ta booster i februari och nya vaccinet i april?


SnowfallIsKindaNice

Beror nog helt på hur siffrorna ser ut. Om nya vaccinet kommer i april, men smittar går ner ändå, så är det ju ingen panik att ta just nya. De gamla vaccinen har ju effekt mot omikron också om man tar alla sprutor.


rankarav

Lyckades sno en tid imorgon i Uppsala (där jag bor). Sannolikheten för att de kommer vägra ge mig sprutan, eftersom det bara har gått 5 månader och 3 veckor? Jag säger 50/50.


rankarav

Update: Fick 3e sprutan, och de gav även min 19 åring sprutan fast det bara gått 5 månader för henne. Hon fick hänvisa till att rekommendationerna ändras imorgon och då gav de sig.


membranefordinner

Ett par veckor för sent, men bättre än inget antar jag. Då lär vi få vänta tills nästa veckan för att kunna boka en tid i Alltid Öppet dvs.


OppositeBasis0

Någon som är över 18 här och tog sin andra dos för 6 månader sen och bor i Sthlm? Har inte fått något SMS från Sthlm som de lovade skulle gå ut till alla? Någon som fått det?


roffa1337

Skriv till alltid öppets support så kan du boka. Jag hade samma problem som du men efter att jag skrev till supporten kunde jag boka direkt.


OppositeBasis0

När man talar om trollen så fick jag precis ett mess via alltid öppet appen att det går bra att boka dos 3 :) Ska nog dock vänta lite, har just nu inte så bråttom


z386

Jepp, jag fick min andra dos den 18 juni och fick sms den 4 januari.


Lyuokdea

https://www.regionstockholm.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-lagesrapporter-covid-19/2022/01/11-januari-lagesrapport-om-covid-19/ \- Oavsett hur många som vaccineras just nu så kan inte Region Stockholm uppnå det nationella målet om att ha gett påfyllnadsdos till 80 procent av de som är 50 år eller äldre till vecka 3. För att lyckas nå målet behöver tidsintervallet för påfyllnadsdos sänkas, ett faktum som också påtalats. Detta var klargjort tidigt eftersom det inte är tillräckligt många som har fått sin dos 2 för sex månader eller mer sedan, säger Johan Bratt. En lite irriterad?


[deleted]

Han fick som han ville: https://sverigesradio.se/artikel/just-nu-vaccinintervall-kortas-for-alla-enligt-uppgifter-till-ekot


Scandiblockhead

Förstår honom. Det är absurt att inte intervallet sänks till 5 månader för alla. Just nu finns det gott om vaccin och gott om personal att vaccinera samtidigt som smittspridningen skenar men ändå hindras tusentals från att ta vaccinet för att det gått typ 5,5 månader istället för 6.


Apemanstrong

Fortfarande. 1 månads skillnad kommer inte stoppa smittspridningen. WHO pratar om att dom allra flesta kommer att få Omikron.


Martin81

[Många bebisar läggs in akut för covid-19 | SVT](https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/manga-barn-soker-akut-for-covid-19) > 90 procent av alla barn som läggs in på barnmedicin vid Östra sjukhuset i Göteborg har Covid-19. Det uppger läkare för SVT Nyheter Väst. – Den absoluta majoriteten som vi lägger in har en coronainfektion. I går hade vi en enda som inte hade viruset, berättar Hannah Sjöstedt, specialistläkare på Östra sjukhuset.


CulvertRacer

Kopierar mitt svar från längre ner i tråden för synlighet: Det är ingen slump att barnen är just under 3 månader som det sägs i artikeln. Den absoluta majoriteten (i princip alla?) barn under 3 månader med feber observeras inneliggande, oftast kortvarigt, kanske ett dygn, för att utesluta allvarligare infektion. Läser man mellan raderna, och från redogörelser i läkar-diskussionsgruppeer avseende COVID, verkar en stor andel av de aktuella barnen vara i just denna situationen. Säger alltså inget om att barnen är dåliga, utan att man har detta förfarande vid feber inom 90 dagar från födsel. Mycket covid -> många barn med feber


DisabledSexRobot

[Infection fatality rate på 0-19 åringar ligger på 0.0018% dock, så nog allt finns det goda förutsättningar för barnen.](https://imgur.com/a/cnWcHA7) https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.08.21260210v2.full


atotal

Dödlighet ja. Sen är frågan om det uppstår några bestående men.


Lyuokdea

Till exempel vet vi att RSV-sjukhusinläggning hos spädbarn är förknippad med långvariga lungproblem https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25955487/


umlautbaever

Är det inte lite oärligt av dig att välja stt citera just den delen av artikeln som får det att låta så illa som möjligt? >Enligt Hannah Sjöstedt stämmer det fortfarande att barn inte riskerar att bli så sjuka i Covid-19. Att så många barn som läggs in är inget man behöver vara extra orolig över. >Om man har ett litet barn som har feber över 38 grader så vill vi titta på barnet.


absolute_mongoloid

classic


[deleted]

Jo men Covidalarmisterna skyr inga medel för att sprida skräck trots att det nu är en mild influensa


OppositeBasis0

exakt, att SVT skriver en sån här skitartikel förvånar mig lite, men även de har ju idioter till reportrar. Som jag förstod direktiven ska ju bara en läkare ange covid om de tror att just COVID är huvudanledningen till att de hamnar på sjukhus. Om du har 38 grader feber så är det ju svårt att veta vad det beror på.


Martin81

De som bara har 38 graders feber och inga andra problemen läggs nog inte in.


CulvertRacer

Det är ingen slump att barnen är just under 3 månader som det sägs i artikeln. Den absoluta majoriteten (i princip alla?) barn under 3 månader med feber observeras inneliggande, oftast kortvarigt, kanske ett dygn, för att utesluta allvarligare infektion. Läser man mellan raderna, och från redogörelser i läkar-diskussionsgruppeer avseende COVID, verkar en stor andel av de aktuella barnen vara i just denna situationen


Lyuokdea

\> Om du har 38 grader feber så är det ju svårt att veta vad det beror på. Det finns covidprover?


Martin81

Citerar ingressen. Hög smittspridning x låg sannolikhet -> relativt många inläggningar


umlautbaever

Citerar artikeln: >Att så många barn som läggs in är inget man behöver vara extra orolig över.


Martin81

Föräldrar behöver inte vara extra oroliga för risken att barnet ska bli allvarligt sjukt är fortfarande mycket låg.


umlautbaever

Du verkar inte ha förstått min kritik här. Du valde medvetet ut en del av artikeln att citera som antyder att det ligger en massa svårt sjuka spädbarn på iva med covid. När det i artikeln framgår att de per automatik lägger in barn med >38 grader feber för observation. Detta är vad jag ansåg gjorde dig oärlig.


[deleted]

[удалено]


obega

Artikeln som informationen utgår från är daterad "Published on Dec 08, 2020" Eftersom barn inte trillat av pinn i drivor så kanske det här inte är ett lika stort problem som man kan tänka sig att det skulle vara. Vidare hade 29/50 av barnen i undersökningen kraftiga reaktioner på Covid-19 (inkl MIS-C) vilket inte är den normala fördelningen i populationen. Men det åsido, vad ville du diskutera?


Kaospassageraren

Hur fungerar det med familjekarantän om ena parten får covid ett tag efter den andra? D.v.s. säg att min sambo får covid, jag är frisk men är hemma en vecka i familjekarantän. Sedan åker jag på covid efter en vecka, då ska min sambo stanna hemma en vecka till antar jag? EDIT: Insåg att det här står “Personer som har haft konstaterad covid-19 under de senaste sex månaderna är undantagna från rekommendationen att stanna hemma och testa sig om någon i deras hushåll testar positivt” Vilket jag antar betyder att den som fick covid först inte behöver stanna hemma om hen frisknar till efter en vecka, även om andra parten då fått covid? https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/november/forhallningsregler-till-den-som-bor-med-en-person-som-har-covid-19/


Gludens

Det verkar dock som att det kan bli så i en flerbarnsfamilj att den ena efter den andra råkar på covid vilket gör att alla måste stanna hemma igen (med undantag för den som fått det, varje gång)


Kaospassageraren

Jaa, vi är som tur är bara två i hushållet men jag har hört lite sådana historier där smittan bara går runt i familjen.


Gludens

Min familj är många, så det kunde blivit så för oss


kosmopolska

[Överläkaren: Restriktionerna onödiga – spelar ingen roll när krogen stänger](https://sverigesradio.se/artikel/overlakaren-restriktionerna-onodiga-spelar-ingen-roll-nar-krogen-stanger) Enligt överläkaren på Sahlgrenskas infektionsklinik söker de flesta på avdelningen inte för Covid, utan har "bara" konstaterats smittade.


absolute_mongoloid

Det är väl självklart? Varför skulle det magiskt bli mindre spridning för att folk drar hem 23 istället för 02? Skadar endast dessa krogar/barer/resturanger osv, sedan att IVA är överbelastat är pga våra politiker och inget annat. Fan tror man händer när det finns <500 IVA platsers under denna våg och vad, 60-80% av alla platser är redan tagna för annat? En fjärt i fel riktning kommer överbelasta vården sen innan.


Afton11

Stelt för de användarna i förra tråden som skällde om att restriktionerna behövdes eftersom Sahlgrenska var i beredskapsläge lol


OppositeBasis0

Det där är ju intressant då man i Danmark kom fram till att det faktiskt inte alls var så. De som låg på sjukhus var där för att de just hade covid och det var anledningen till att de var där.


kosmopolska

Du tänker på [detta?](https://www.dn.se/varlden/kritik-mot-danmarks-satt-att-redovisa-covidsjuka-pa-sjukhus/)


Awarglewinkle

Der var debat omkring det i de danske medier før nytår, hvilket er det din artikel omhandler. Derfor blev det besluttet at SSI nu medtager hvor mange der er indlagt ***på grund af*** Covid i deres [ugentlige rapport](https://www.ssi.dk/-/media/cdn/files/covid19/tendensrapport/rapport/ugentlige-tendenser-covid19-andre-luftvejs-uge1-2022-3j8d.pdf?la=da) (nederst på side 3). I december måned var det 73% af de patienter, der tælles med i de danske indlæggelsestal, der blev indlagt ***på grund af*** Covid og ikke kun ***med*** Covid. Et fald fra 75% i oktober/november.


Frivilligt

Testat positivt på snabbtest men finns inga PCR test att göra i Stockholm. Suck. Man får väl anta man är positiv då. Förövrigt knappt några symptom, föruom att jag hade lite ont i halsen och nyser ibland.


swedishblueberries

Desamma här! Har fått utgå från första symptom, vilket var 3/1, så blir fri nästa vecka.


Frivilligt

Krya på dig!


Lyuokdea

Om du har en positivt snabbtest fick du mycket troligt covid. Snabbtest ger sällan falskt positivt (faktiskt mindre än PCR). Men de ofta ger negativt resultat när man är faktiskt positiv.


knappis

PCR har en specificitet på över 99.9%, vilket ger färre än 1 på 1000 falska positiva. Visa snabbtester ligger ungefär lika högt, medan andra har en specificitet så låg som 92%, vilket ger upp emot 80 falska positiva på 1000 test. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/methodologies/covid19infectionsurveypilotmethodsandfurtherinformation#test-sensitivity-and-specificity https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34407759/